"Şüphesiz Fasl (Ayırım) günü topluca onların mîkâti (belirlenen vakti)dir. O gün ne yâr’dan yâr’a bir yarar gelir; ne de yardım görürler. Allah’ın merhamet ettiği kimseler dışında! Gerçekten O, Rahîm Azîz’dir" (44. Duhân: 40-42).
 
 
»   Yazı Sayısı 48
»   Yazıların Okunma Sayısı 144432
»   Online Kişi Sayısı 1
»   Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 25
»   Çoğul Tıklama 338795
 
Makaleleri ve sitemizdeki gelişmeleri anında mail adresinizde görmek istiyorsanız mailliste kayıt olun.
» Ad ve Soyad :
» E-mail Adresi :
 
Başlıkta Ara Açıklamada Ara    Gelişmiş Arama
BAŞARILI SANAYİCİ VE İŞ ADAMI OLMAK!
Mahmut Özdemir | 08.06.2013 | | Okunma Sayısı : 2165 | Yorum : 0
|
Günümüzde herkesin bir şekilde yaşadığı sosyal, siyasal ve ekonomik sıkıntıları, sanayici ve iş adamları aslında daha yoğun olarak yaşamaktadır. Bunun sebepleri irdelendiği zaman elbette çok şey söylenebilir. Sanayici ve iş adamlarının önünde iki yol vardır: Yaptığı işe hakim olmak suretiyle başarıyı yakalamak; diğeri ise işlerini yönetmekten aciz kalarak başarısızlığa mahkum olmak.
Devamını Oku
ÂAAAAHHH NİĞDE!
Mahmut Özdemir | 08.06.2013 | | Okunma Sayısı : 2803 | Yorum : 0
|
Ma’lumu ilan edercesine Niğde’nin tarihi ve coğrafi konumundan, öneminden bahsetmeyeceğim! Yer altı ve yer üstü kaynak zenginliğinden de söz etmeye niyetim yok! Ben Niğde’nin kötü talihinden ve kara bahtından söz etmek istiyorum.
Devamını Oku
KARAATLI’NIN EKMEĞİ, SUYU
Mahmut Özdemir | 07.06.2013 | | Okunma Sayısı : 2265 | Yorum : 0
|
Köyde doğup büyüyerek, daha sonra öğrenim için uzun yıllar köyden uzak kalan Ahmet Hoca, her vesileyle arkadaşlarına köyünden bahsediyordu. Köyün sosyal yapısından, coğrafi konumundan, tarihi zenginliğinden, yüzyıllarca yetiştirdiği atlarından, çok kaliteli buğdayından ve diğer tahıllarından sitayişle bahsederdi.
Devamını Oku
KARAATLI'LI HASAN AĞA
Mahmut Özdemir | 23.05.2013 | | Okunma Sayısı : 3403 | Yorum : 8
|
Şimdi bir kasaba olan Karaatlı Köyü, yüzyıllar boyu kırsal kesimlerinde yetiştirdiği semiz atları ile ün salmıştı. Ovalık tarlalarında yetiştirdiği ve kayalık harmanlarında hazırladığı temiz buğdayı da atlarından geri kalmazdı.
Devamını Oku
ETİK VE PROTOKOL
Mahmut Özdemir | 20.05.2013 | | Okunma Sayısı : 5989 | Yorum : 1
|
Kamu görevlileri için etik ilkelerin başında, Anayasa hükümlerine, yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uymak gelir. Mevzuat adı verilen bu kurallara, üst düzey, orta düzey ve alt düzey düzenleyici kurallara uymak gerekir. Bu kuralların önem ve öncelik sırası bir anlamda protokol demektir.
Devamını Oku
BİLGİ YÖNETİMİ
Mahmut Özdemir | 20.05.2013 | | Okunma Sayısı : 3144 | Yorum : 2
|
Herkes “Bilgi çok iyi bir şeydir” der; ama çoğu kimse bilginin ne olduğunu bilmez. İnsanların çoğu hayat boyu bilginin peşinden koşar; ama neyin peşinden koştuklarını bilmezler. Öğrenciler, öğretmenler, bilim adamları hep bilgi peşinden koşarlar; ama “peşinden koştukları bu bilgi nedir?” sorusuna kimse doğru bir cevap veremez.
Devamını Oku
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Mahmut Özdemir | 18.08.2012 | | Okunma Sayısı : 4492 | Yorum : 2
|
Hızlı teknolojik gelişmeler, sürekli değişen piyasalar, artan rekabet, müşterilerin kalite beklentileri gibi gelişmeler, işletmeleri toplam kalite yönetimi anlayışı içinde olmalarını zorunlu kılmaktadır.
Devamını Oku
SANİYİLEŞME VE KALKINMA AÇISINDAN TÜRKİYE’DE FERT VE DEVLET İLİŞKİLERİ
Mahmut Özdemir | 18.08.2012 | | Okunma Sayısı : 4095 | Yorum : 3
|
Türkiye'de sanayileşme ve kalkınma açılarından fert ve devlet ilişkileri, tarihi çerçevesi içinde ele alınmalıdır. Yirminci Yüzyılın başında 1929 Yılında yaşanan Dünya Ekonomik Bunalımı ile birlikte iflas eden Kapitalizm, çoğu ülkeleri fevkalade korkutmuştur. Aynı yüzyılın sonuna doğru Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması ile Kollektif Sistem de intihar etmiştir. Karma Ekonomik Sistemi benimseyen ülkeler ise, kapitalist ekonomik sistemler iflas ederken devletçiliğe; Kollektif Ekonomik Sistemler intihar ederken Serbest Piyasa Ekonomisine yönelmiştir.
Devamını Oku
İSA MESİH VE MEHDİ İDDİALARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER...
Mahmut Özdemir | 07.10.2009 | | Okunma Sayısı : 4332 | Yorum : 4
|
Son yıllarda Türkiye’de Ramazan aylarının en önemli gündemi, Mehdi veya İsa Mesih iddiaları olmaya başlamıştır. Bu iddialar son yıllarda yoğunlaşmakla birlikte, önceki yıllarda da yok değildi. Ne zaman sosyal ve psikolojik, yahut siyasal ve ekonomik sorunlar artmaya başlasa, toplum bir çıkış yolu ve umudu olarak bu tür iddialara kulak kabartmaktadır. Geçmiş asırlarda bile buna benzer iddiaların ortaya çıktığı çok iyi bilinmektedir.
Devamını Oku
İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİ HAKKINDA BİRKAÇ ÖNERİ
Mahmut Özdemir | 26.09.2009 | | Okunma Sayısı : 3459 | Yorum : 3
|
Yüksek öğretimin sorunları sadece üniversitelerle sınırlı olarak ele alınırsa yetersiz kalacağı açıktır. Ülkemizde ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenim düzeylerini kapsayan bir bütünlük içinde öğretim kurumları bir düzene kavuşturulmalıdır. Eğitim ve öğretimde çağdaş bir yönetim yaklaşımı olarak "toplam kalite yönetimi" anlayışına göre üniversiteler yönetilirse, bugün karşılaşılan sorunların çok önemli olanları ortadan kalkmış, diğer ayrıntıya ilişkin sorunlar çözüm yoluna girmiş olacaktır.
Devamını Oku
KRİZLER VE Krizler...
Mahmut Özdemir | 26.09.2009 | | Okunma Sayısı : 4226 | Yorum : 3
|
Ülkemizde ekonomik krizler, analizi yapılarak sebep ve sonuçlarıyla, kaynak ve uzantılarıyla ele alınarak değil, siyasal ve sosyal bir isyan bastırır gibi bastırılmaktadır. Bu şekilde kriz, bastırılmadığı gibi, ertelenmek suretiyle büyütülmektedir.Krizlerden kurtulmak için kararlar alınırken, 21. Yüzyılın demokratik(!) ülkesinde ne yazık ki Padişahların ferman yayınladıkları gibi hareket edilmektedir.
Devamını Oku
Prof.Dr. Mahmut ÖZDEMİR'e ait kişisel bir sitedir.

2009 © hoca@mahmutozdemir.com